شرکت پلیمرکاران

  
 

 

 


شـركت پليمر كاران توليد كننده قطعات لاستيكي و لاستيك فلز مورد مصرف در صنايع خـودرو سازي ، لـوازم خانگي ، آب و فاضلاب و آبیاری، ماشین آلات کشاورزی و ...

تاریخچه


شرکت پلیمرکاران از سال 1375 فعاليت خود را آغاز نموده و در طول ساليان اخير با تكيه بر تواناييهاي فني و احساس مـسئوليت نسبت به تعهدات، موفق به جلب اعتماد مشتريان خود شده بطوريكـه در اين مدت حـجم همكاري با شركت هاي طرف قرارداد مـرتباً افـزايش يـافته است .

يكي از اهداف اصلي و استراتژيك شركت پـليمركاران توسعه و بهبود مداوم دركليه زمينه ها است . در اين راستا از بعد امـكانات توليدي ، اين شركت هر ساله تـعداد مـاشين آلات خود را افـزايش داده و در سال 1381 –1380 اقدام به ساخت مكان مناسبي جهت استقرار كارخانه و دفتر مركزي خود نـمود .

در حال حاضر شركت در زميني به وسعت 1800 متر مـربع و زير بناي 1100 متر مربع استقرار يافته است . از سـوي ديگر همزمان با توسعه فضاي توليدي و ماشين آلات ، توسعه نرم افزاري سيستم شركت نيز در جريان بوده و با اسـتقرار كامل سـيستم مـديريت كيفيت ، در سال 82 شـركت مـوفق به دريافت گواهينامه ISO9001 : 2000از شركتRWTUV گـرديد .

 پس از آن با توجه به افزايش حجم توليدات خود رويي و الـزام شركت هاي خـودرو سازي ، استقرار سـيستـم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS-16949:2002در دستوركار شركت قـرارگرفت .انجام اين پـروژه از اواسـط سال1382 آغاز و در نيمه سال1383 به نتيجه رسيد . و پس از انجام مميزي توسط شركتRWTUV  گـواهينامه ISO/TS-16949:2002 شـركت پليمركاران صادرگـرديد . این گواهینامه تاکنون مستمراً تمدید گردیده و آخرین بار در سال 92 برای  یک دوره سه ساله دیگر توسط شرکت DQS صادر گردید.

Polymerkaran.com - Powerd by samin.co