شرکت پلیمرکاران

  
 

 

 


شـركت پليمر كاران توليد كننده قطعات لاستيكي و لاستيك فلز مورد مصرف در صنايع خـودرو سازي ، لـوازم خانگي ، آب و فاضلاب و آبیاری، ماشین آلات کشاورزی و ...

کنترل کیفیت

شرکت پلیمرکاران با دراختیارداشتن امکانات آزمایشگاهی مناسب و پرسنل کارآمد دربخش کیفیت ، فرایند تولید قطعه را درتمامی مراحل ازمرحله ورود مواد اولیه ، تولید کامپاند، تولید محصول ، بسته بندی  و ارسال محموله به انبارمشتری تحت نظارت و کنترل دارد. مراحل کنترل طبق OPC  طراحی شده درواحد مهندسی برای هرمحصول پیش بینی شده و بصورت طرح کنترل یا تست پلان هرقطعه خاص تهیه و دراختیارعوامل ذیربط قرارمی گیرد.

آزمایشگاه شرکت درحال حاضردارای دستگاههای تست فیزیکی و مکانیکی و تعیین شرایط پخت آمیزه بشرح زیراست :

Tensile  test machine -   :  دستگاه آزمون کشش و فشاربرای تعیین استحکام کششی ، ازدیادطول درنقطه پارگی ، مدول و مقاومت پارگی

-       Rheometer  :  دستگاه آزمون تعیین شرایط پخت (رئومتر)   

-          Durometer :  سختی سنج                                                                                                                                                               

-          Compression  set :  ابزارآزمون جهت تعیین مانایی فشاری                                                                                                

-          Oven  : آون آزمایشگاهی دقیق جهت انجام آزمون های مقاومت حرارتی و پیری ( زمانمندی )                                                             

-          ترازوی حساس دیجیتال جهت اندازه گیری دانسیته و مقاومت دربرابرحلال ها و روغن ها.

-          برخی ابزارآلات خاص آزمون عملکردی و مونتاژ

Reometer Test
Tensile Test
Tensile Test
Dynamic Test

Polymerkaran.com - Powerd by samin.co