شرکت پلیمرکاران

  
 

 

 


شـركت پليمر كاران توليد كننده قطعات لاستيكي و لاستيك فلز مورد مصرف در صنايع خـودرو سازي ، لـوازم خانگي ، آب و فاضلاب و آبیاری، ماشین آلات کشاورزی و ...

خط مشی

در راستاي نيل به اهداف زير ، پرسنل شركت ضمن درك نظام كيفيت اجراي آنرا مد نظر قرار داده اند :

    -  توليد محصولات با كيفيت مورد نظر‌‌ مشتري و مطابق با استاندارد هاي موردتوافق و تضمين يكنواختي محصول درطول توليد . 

   -   تكيه بر مشاركت پرسنل مجرب ، اتكا بر اصول آموزش و بهبود مستمر .

   -  ايجاد اعتماد و اطمينان در مشتريان از نظر حفظ كيفيت مورد نظر و تحويل به موقع وتعهد نسبت به قرارداد ها .

   -   مسئوليت پذيري سازمان در قبال محصولات شركت .

   -   نهادينه‌كردن رعايت استانداردها و اصول‌كيفي در پرسنل و در نهايت حركت از سيستم كنترل كيفي به سيستم خود كنترلي .

   -  ايجاد حس همكاري ، مشاركت و مسئوليت پذيري در پرسنل در جهت نيل به اهداف سازمان .

       -  جلب همكاري و مشاركت‌كليه پرسنل درامرپيشگيري از بروزضايعات وحركت به‌سمت رسانيدن ضايعات به صفر .

   -  كاهش هزينه ها در عين حفظ كيفيت به جهت امكان حضور مستمر در بازار رقابتي و افزايش بهره وري .

    -  تلاش در جهت حضور در بازارهاي بين المللي .

     - آموزش مستمر ، ارتقاء سطح علمي و دانش اجتماعي و انگيزش پرسنل به منظور توسعه در بعد نيروي انساني .

    - تلاش مستمر در جهت توسعه امکانات شرکت از هر دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری

-  اين خط مشي با توجه‌‌به پيشرفت ها و سياست هاي سازمان در موارد مقتضي مورد بازنگري قرار مي گيرد .

Polymerkaran.com - Powerd by samin.co